Yeminli Tercüme

Yeminli tercüme, yeminli tercümanlar tarafından hazırlanıp, imzalanıp mühürlenmiş tercümelerdir.

Yeminli Tercümanların noterlerde yemin zaptı bulunur.

Noterler, ileri derecede yabancı dil bilgisini ispatlayabilen (diploma vb.) kişilere yemin zaptı hazırlayarak, yeminli tercüman yetkisi verirler.

Genellikle konsolosluk, mahkeme, üniversitelere vb. kurumlara verilmek üzere tercümesi yapılan resmi evraklara yeminli tercüman imzasını gerekmektedir.

Yeminli Tercüman tarafından yapılan tercümeler ayrıca noterden de tasdiki gerekebilmektedir.

  • Nüfus Cüzdanı Tercümesi
  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi
  • Pasaport Tercümesi
  • Vize Başvuru Formu ve Evrakları
  • İkametgâh Belgesi Tercümesi
  • Mahkeme Evrakı Tercümesi
  • Boşanma Kararı Tercümesi
  • Evlenme Belgesi Tercümesi
  • Evlilik Cüzdanı Tercümesi

bu alanda verdiğimiz hizmetler arasındadır.

This is usually https://phonetrackingapps.com/top-10-cell-phone-spy-software the last tweak that you may have installed via cydia